Lupa
Dle současných informací bude výuka probíhat prezenční formou pouze v 1. a 2. ročníku. V ostatních ročnících bude výuka probíhat distanční formou. Družina pro 1. a 2. ročník je stále v plném provozu. Ve školní jídelně mají i nadále
přihlášené obědy žáci 1. a 2. ročníků. Ostatním, včetně pedagogů, bude oběd odhlášen. Žáci a zaměstnanci mají však na oběd právo a mohou si ho odebrat do jídlonosičů. Učivo k distanční výuce je v Google učebně, popř. papírová forma je připravena ve škole.
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 se bude žákům vydávat vysvědčení. V 1. a 2. ročníku se bude vydávat ve škole 4. vyučovací hodinu. V ostatních ročnících se bude výpis z vysvědčení posílat emailem žákům, popř. rodičům. 
Součástí vysvědčení 3. - 9. ročníku bude hodnocení distanční výuky. Papírovou formu vysvědčení dostanou žáci při prezenční výuce. 
V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. V pondělí 1. 2. 2021 bude ředitelské volno z důvodu dlouhodobě plánovaného školení. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude k dispozici školní družina po celý den.  
O případném nástupu žáků na prezenční výuku vás budu informovat. Ředitel školy Mgr. Bc. Radek Škarka