Lupa
Ve čtvrtek 4. 2. 2021 budu vydávat přihlášky a zápisové lístky rodičům vycházejících žáků. Rodiče si budou moci vše vyzvednout od 16.00 do 18.00 u vchodu do školní budovy. Mgr. Alena Dostálová