Lupa

Do matematické olympiády se ve školním roce 2020/2021 zapojili dva žáci z 8. A, jmenovitě Matyáš Zastoupil a Rozárka Nagyová. Řešili šest zajímavých příkladů, ve kterých uplatnili své dosavadní znalosti, ale také logické myšlení a matematickou představivost. Děkuji oběma za odvedenou práci a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích. RNDr. Ludmila Johnová