Lupa
Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněno žákům I. stupně prezenční vzdělávání při dodržení hygienických podmínek.
Žáci 2. stupně se i nadále vzdělávají v systému distančního vzdělávání.  
Změna výdejní doby obědů pro žáky na distančním vzdělávání:
Školní jídelna bude vydávat oběd do jídlonosičů žákům při distanční výuce v časech 10.45 - 11.40 a 13.00 - 13.15.
Platí od 12. 4. 2021.