Lupa

Informační schůzky rodičů s třídními učiteli: ve čtvrtek 2. 9. od 16 hodin pro 1. A, 1. B, v úterý 7. 9. od 16 hodin pro 6. A, 6. B a 6. C, v úterý 14. 9. od 16 hodin pro 2.-5. ročník I. stupně a ve čtvrtek 16. 9. od 16 hodin pro 7.-9. ročník II. stupně.