Lupa

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací

návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Naše škola je do tohoto projektu zapojena již několik let. Nejprve byli cílovou skupinou projektu pouze žáci prvního, nyní se projekt týká i žáků druhého stupně. Dětem je dvakrát za měsíc zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo
ovocné protlaky. 
Termíny v 1. pololetí tohoto školního roku jsou následující:
1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 14. 1., 28. 1.
Žáci 1. stupně odebírají také mléčné produkty v rámci projektu Mléko do škol.