Lupa

Schůzka zástupců tříd SRPŠ se bude konat ve čtvrtek 7. října 2021 od 16 hodin na II. stupni ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 v učebně 6. A (učebna zeměpisu).

Program:

1) zpráva o hospodaření za školní rok 2019/2020

2) rozpočet na školní rok 2021/2022

3) příspěvek od žáků na SRPŠ

4) informace ředitele školy

5) různé - diskuse

Těšíme se na setkání.

Za SRPŠ a vedení školy 

 

Ing. Vladimír Lavička a RNDr. Ludmila Johnová