Lupa
Rok se s rokem sešel a všechny děti z prvního stupně (z "malé Komety") se ve středu 29. září zúčastnily atletického klání. Závodily ve sprintu, středním běhu, skoku do dálky a hodu míčkem.
Radost z pohybu, rozzářené tváře a pěkné počasí - to byla odměna pro všechny, kteří celou akci připravili.
Velké poděkování patří rozhodčím a žákům devátých ročníků. Budeme se těšit, že si na jaře akci zopakujeme. 
Mgr. Petr Drvota