Nepřehlédněte...

     

 Co nás čeká?

 

Den otevřených dveří

       8. 3. 2018

 

Den o d 2018 pozvanka zm

 

 

 

Každý měsíc jinak

10 témat

 

Ovoce a zelenina do škol

termíny

 

 

více ... 

Kalendář akcí

 

 

 

 

 

O škole

 

Proč si vybrat

naši školu?

více... 

 

 

Koncepce
rozvoje školy

více...

 

 

Mapa školy
výsledky

 

 

 

Okénko

do školní družiny

 

_____________


 

Šikulové

ČTD 6. 10.

 

Zájezd
do Londýna
VIDEO

 

Lyžařský kurz
video

 

_______________

 

 

Postcrossing
zde

 

 

Titul

Škola
udržitelného
rozvoje 2. stupně

 

 

 

    facebook

    kraj

 

 mšmt

Učební plán pro školní rok 2017/2018

Lupa
Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
                   
Český jazyk (1. st.) 9 10 9 8 7  -  -  -  -
Český jazyk a literatura (2. st.)  -  - -  -  - 5 4 4 5
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Druhý cizí jazyk - - - - - - 2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5
Informatika - - - - 1 1 1 - -
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 2 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 2
Přírodopis - - - - - 2 2 3 2
Zeměpis - - - - - 2 2 2 1
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 2 1 - 1
Volitelné předměty - - - - - - - 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 3 2 2
                   
Týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 29 30 31 32
                   
                   
                   
Volitelné předměty na II. stupni: Nepovinné předměty na I. stupni:      
Konverzace v anglickém jazyce   Náboženství            
Výtvarná výchova volitelná                  
Hudební výchova volitelná                
Seminář ze zeměpisu                  
Ekologie                  
Seminář ze společenských věd   Nepovinné předměty na II. stupni:          
Informatika volitelná   Sborový zpěv      
    Náboženství            
                 
                   
                 
                   

 

       
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin