Lupa

Pěvecký sbor Písnička
Je spousta šikovných dětí, které mají rády hudbu a pěkné písničky. A právě nemálo takových nadšených zpěváčků
z 1. až 5. tříd  se schází každý týden v hudebně na 1. stupni naší školy Na Štěpnici.  Pod  vedením paní učitelek Martiny Vinzensové a Martiny Drymlové se snaží proniknout do základů sborového zpívání. Není to ale vždy legrace naučit se spoustu melodií, textu, společné nástupy, závěry písniček a občas také nějaký ten pohyb. Velkou odměnou všem pilným zpěvákům bývá zasloužený potlesk při koncertech, na které se děti velice, i když s malou trémou, těší.
A na co nejvíce zpěváčci později vzpomínají? No přece na legraci a společně strávené chvíle s kamarády.

Jedním z největších takových zážitků bývá každoroční pěvecké soustředění ve Rzích v Orlických horách, které děti absolvují spolu se staršími spolužáky ze Zlatého Klíčku.  Zde všichni pilně nacvičují program,  se kterým se poté oba sbory představí na tradičním Vánočním koncertě v Roškotově divadle.

Během roku se Písnička svým posluchačům představuje na celoměstské akci Město v pohybu, Zahradní slavnosti DDM, dále při akcích pořádané naší školou atd.
Repertoár sboru je velice rozmanitý. Děti zpívají písně lidové, umělé od starších i současných autorů, dále melodie
z pohádek a v neposlední řadě i oblíbené současné hity.

      00.jpg        01

 

02

 

Jarní koncert 12. 5. 2015 - fotografie ke stažení