Nepřehlédněte...

    

 Co nás čeká?
  

 

 

více ... 

Kalendář akcí

 

  

 

 

O škole

 

Proč si vybrat

naši školu?

více... 

 

 

Koncepce
rozvoje školy

více...

 

 

Mapa školy
výsledky

 

 

 

Zlatý klíček 

slavil 50 let

 více ....

 

 

 

Okénko

do školní družiny

 

_____________


 

Šikulové

ČTD 6. 10.

 

 

_______________

 

 

 

Titul

Škola
udržitelného
rozvoje 2. stupně

 

 

 

    facebook

    kraj

Projekty EU

Lupa

Pomáháme s volbou povolání

Naše škola má  letos unikátní možnost otestovat žáky osmých tříd a zjistit jejich profesní zaměření díky počítačové diagnostice COMDI. Získané výsledky pak budou žákům  a jejich rodičům sloužit pro výběr dalšího studia. 

Nositelem projektu EU je MAS ORLICKO, z.s. 

https://www.maporlicko.cz/ https://www.maporlicko.cz/dlouhodobe-aktivity 

Více - viz. leták

 

 

eu

 

 

publicita jazyk

 

 

publicita chemie 

 

 

 

ŠABLONY EU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 02. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Škola pro život“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005056“:

Název: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Sídlo: Komenského 11, 56201 Ústí nad Orlicí

IČO: 75018365

Zastoupen: Mgr., Bc. Radek Škarka

Zřizovatel / nadřízený kraj: Město Ústí nad Orlicí / Pardubický kraj

Výše dotace 1 289 610,00 Kč.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017.

Celková doba realizace projektu 24 měsíců.

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019

Peníze z tohoto projektu slouží k 100% financování pracovní pozice školní speciální pedagog.

 

 

ROZVOJ KREATIVITY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Škola ve spolupráci s

Název projektu:        Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549

Realizátor:                 P20_Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Místo realizace:        Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Datum realizace:     1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Více - viz. leták

 

 

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
 
Naše škola je partnerem Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje v uvedeném projektu.
Více informací viz. příloha.

 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

Spolupráce s Gymnáziem Ústí nad Orlicí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - příloha 1, příloha 2

 

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

Spolupráce s  Vyšší odbornou školou a střední školou zdravotnickou a sociální Ústí nad Orlicí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - příloha 1, příloha 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin