Lupa

 

publ1

 

publ2

 

ŠABLONY EU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 02. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Škola pro život“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005056“:

Název: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Sídlo: Komenského 11, 56201 Ústí nad Orlicí

IČO: 75018365

Zastoupen: Mgr., Bc. Radek Škarka

Zřizovatel / nadřízený kraj: Město Ústí nad Orlicí / Pardubický kraj

Výše dotace 1 289 610,00 Kč.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017.

Celková doba realizace projektu 24 měsíců.

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019

Peníze z tohoto projektu slouží k 100% financování pracovní pozice školní speciální pedagog.

 

 

ROZVOJ KREATIVITY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Škola ve spolupráci s

Název projektu:        Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Reg. č. projektu:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549

Realizátor:                 P20_Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Místo realizace:        Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

Datum realizace:     1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Více - viz. leták

 

 

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE
 
Naše škola je partnerem Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje v uvedeném projektu.
Více informací viz. příloha.

 

 

 

Pomáháme s volbou povolání

Naše škola má  letos unikátní možnost otestovat žáky osmých tříd a zjistit jejich profesní zaměření díky počítačové diagnostice COMDI. Získané výsledky pak budou žákům  a jejich rodičům sloužit pro výběr dalšího studia. 

Nositelem projektu EU je MAS ORLICKO, z.s.  

Více - viz. leták