Školská rada
Nepřehlédněte...

     

 Co nás čeká?

 
 
 

Každý měsíc jinak

10 témat

 

Ovoce a zelenina do škol

termíny

 

 

více ... 

Kalendář akcí

 

 

 

 

 

O škole

 

Proč si vybrat

naši školu?

více... 

 

 

Koncepce
rozvoje školy

více...

 

 

Mapa školy
výsledky

 

 

Zlatý klíček 

 

slavil 50 let

 

více ....

 

Okénko

do školní družiny

 

_____________


 

Šikulové

ČTD 6. 10.

 

Zájezd
do Londýna
VIDEO

 

Lyžařský kurz
video

 

_______________

 

 

Postcrossing
zde

 

 

Titul

Škola
udržitelného
rozvoje 2. stupně

 

 

 

    facebook

    kraj

 

 mšmt

Školská rada

Lupa
 

V Ústí nad Orlicí 11. 4. 2018

Složení Školské rady:
Ing. Michal Kokula - zástupce města
Jiří Preclík - zástupce města
Mgr. Iva Dvořáková - zástupce učitelů
Mgr. Ludmila Chaloupková - zástupce učitelů
Mgr. Ondřej Čopian - zástupce rodičů
Mgr. Štěpán Kraj - zástupce rodičů, předseda Školské rady
 
 
V Ústí nad Orlicí 19. 10. 2017

Volby do školské rady při Základní škole Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se uskuteční v úterý 15. listopadu 2017 
pro pedagogické pracovníky, ve dnech 21., 22. a 23. listopadu 2017 pro zákonné zástupce žáků I. a II. stupně. 
Volby - více informací ...
 
__________________________________
 
 
Dne 6. 10. 2015 se konalo II. setkání Školské rady. V příloze najdete zápis ze schůzky
 
Dne 19. 3. 2015 se konalo I. setkání Śkolské rady. V příloze najdete zápis ze schůzky
 

Po volbách do Školské rady, které se konaly 18. a 19. 11. 2014 a po usnesení Rady města Ústí nad Orlicí 
bude v letech 2015 - 2017 při škole pracovat Školská rada v následujícím složení:

Ing. Michal Kokula - zástupce města, Jiří Preclík - zástupce města, Mgr. Ondřej Filip - zástupce rodičů, Bc. Radek Mačát, MBA - zástupce rodičů, Mgr. Ludmila Chaloupková - zástupce pedagogů, Mgr. Lucie Vavřínová - zástupce pedagogů.
__________________________________

 

 

V Ústí nad Orlicí 1. 3. 2012

Zápis z jednání Školské rady ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí (1.3. 2012, Ústí nad Orlicí, ředitelna ZŠ Komenského)
Přítomni: Jan Kopáč, Jiří Preclík, Věra Chalupníková, Miloslav Hlavsa, Martina Vinzensová, Kamil Koblížek
Host: Radek Škarka (ředitel školy)
1. Volba předsedy ŠR a zapisovatele a) předsedkyní zvolena p. Věra Chalupníková b) zapisovatelem zvolen p. Kamil Koblížek c) četnost schůzek - min. dvakrát ročně, jinak dle potřeby
2. Informace o aktuální situaci školy (p. Škarka) a) plynové kotle na Štěpnici b) chodníky, přechody (u SZŠ) c) retardér, přechod na ulici Tvardkova, příjezd ke družině Závěr: domluvit schůzku s p. starostou, na které se bude řešit dopravně - bezpečností situace před budovou 1. stupně (Z: p. Chalupníková) d) stavební investice - výměna oken, střechy obou budov, prolézačky na dětském hřišti, malování tříd a chodeb, běžné údržbářské práce e) zdroje financování ZŠ - peníze z MŠMT, KÚ, EU (projekt EU Peníze do škol - 2,4 mld. Kč, z toho cca 700 000 na platy pedagogům), partnerské projekty Ústí n. O. - Poprad, školní projekty z MÚ Ústí n. O. f) informace o SRPŠ - výdaje pro děti (soutěže, sportovní turnaje, lyžařské kurzy, pěvecké sbory, ...) g) pozvání na kulturní akce školy - Akademie (22.6. 2012), Muzikál (26.4. 2012), Vánoční jarmark (periodicita jednou za dva roky, střídání s Akademií) h) možnosti propagace školy - články v Ústeckých ozvěnách, OIK TV, dny otevřených dveří (formou Jarmarku a akce "My se šestky nebojíme") i) vize školství do budoucna (počty žáků, mzdové prostředky,...)
Zapsal: Mgr. kamil Koblížek
__________________________________

 

V Ústí nad Orlicí 12. 10. 2011

Ředitel školy Mgr. Bc. Radek Škarka seznámil členy rady se školním řádem, byly projednány plánovené investice na nejbližší období a taktéž došlo ke schválení Výroční zprávy. Byla přednesena informace o řešení dopravní situace kolem budovy 1. stupně Na Štěpnici. Ve druhé polovině listopadu proběhnou volby do Školské rady.

  

V Ústí nad Orlicí 6. 4. 2011

Školské rady se zúčastnilo 5 zvolených členů, pan Preclík se omluvil z důvodu nemoci.
Na programu této schůzky bylo seznámení Školské rady s jednáním na MÚ Ústí nad Orlicí s vedoucím odboru životního prostředí, odboru dopravy, odboru rozvoje města a s místostarosty Mgr. Holubářem a JUDr. Ešpandrem. Jednání probíhala na téma opětovné řešení dopravní situace kolem budovy 1. stupně ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského v ulici Na Štěpnici a možností investic na opravu a obou budou ZŠ včetně řešení nevyhovujícího topení na 1. stupni ZŠ.
Ke dni 2. 3. 2011 rezignovala na své členství ve Školské radě ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Mgr. Marie Švecová a novým členem byl 28. 3. 2011 jmenován Ing. Jan Kopáč.
Dále byl projednán a schválen dodatek ke školnímu řádu, který předložil ředitel školy Mgr. Dvořák. Zároveň oznámil svoji rezignaci na post ředitele ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského ke konci školního roku.
Zapsala: Věra Chalupníková
__________________________________

 

V Ústí nad Orlicí 29. 9. 2010

Ředitel školy Mgr. Ivo Dvořák seznámil přítomné s Výroční zprávou školy za školní rok 2009/2010 a s Autoevaluací školy.
Školská rada schválila dodatek ke školnímu řádu.
Opět se otevřela otázka řešení parkování, přechodů pro chodce a zimní údržby chodníků kolem budov ZŠ Na Štěpnici a ŠD.
Odpověď na Petici o dopravní situaci od majetkoprávního odboru a odboru životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí nedošla.
Zapsala: Mgr. Eva Šrámková

V Ústí nad Orlicí 13. 5. 2009

Druhé schůzky školské rady se zúčastnilo 5 zvolených členů, jeden se omluvil ze služebních důvodů. Byl projednán a schválen upravený školní řád.
V diskusi se členové rady dozvěděli informace o přijímacím řízení na SŠ, rozpočtu školy od zřizovatele a státu, akcích školy na závěr školního roku a o plánovaných opravách.

 

V Ústí nad Orlicí 6. 1. 2009

První schůzky Školské rady se zúčastnilo 6 zvolených členů, jeden se omluvil ze služebních důvodů.
Předsedkyní byla zvolena paní Věra Chalupníková, zapisovatelkou paní Mgr. Hana Hrdinová.
V diskusi se členové rady dozvěděli informace o přijímacím řízení na SŠ, o stavu žactva, rozpočtu školy a dopravní situaci v okolí školních budov.
__________________________________

 

V Ústí nad Orlicí 27. 11. 2008

Výsledky voleb do Školské rady:
- za zákonné zástupce žáků byli zvoleni Mgr. Hana Hrdinová a Věra Chalupníková
- za pedagogické pracovníky Mgr. Martina Vinzensová a Mgr. Eva Šrámková
- za MÚ Mgr. Václav Klička a Jiří Preclík
__________________________________

 

V Ústí nad Orlicí 5. 11. 2008

Vážení rodiče,
volby do Školské rady při ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11 se uskuteční
- v úterý 25. 11. 2008 od 15.00 do 17.00 pro zákonné zástupce žáků I. stupně – budova Na Štěpnici
- ve čtvrtek 27. 11. 2008 od 15.30 do 18.00 - pro zákonné zástupce žáků II. stupně – budova v Komenského ulici
Seznam kandidátů:
1. Mgr. Hana Hrdinová – učitelka ZŠ
2. Věra Chalupníková – metodik DVPP
3. Mgr. Miloslav Kašpar – státní zaměstnanec
4. Petra Keprtová DiS– učitelka MŠ
5. Pavel Koráb – manažer prodeje
6. Ludvík Petr – vedoucí distribuce
7. Mgr. Přemysl Šťovíček – vedoucí odboru

 

 

 

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedin