Lupa

 

Název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Adresa školy:  Komenského 11, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 75018365
IZO: 102 642 567
Telefon/fax:   465 521 199, 731 073 010
ID datové schránky: bd6mtsx
E-mail:  zskome.uo@uokome.cz
Adresa internetové stránky: www.uokome.cz
Právní forma: Příspěvková organizace
Název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
Ředitel školy: Mgr. Bc. Radek Škarka
Zástupce školy: RNDr. Ludmila Johnová
Školská rada: Ing. Michal Kokula - zástupce města
  Jiří Preclík - zástupce města
  Mgr. Ondřej Čopian - zástupce rodičů
  Mgr. Štěpán Kraj - zástupce rodičů, předseda Školské rady
  Mgr. Martina Janoušková - zástupce učitelů
  Mgr. Ludmila Chaloupková - zástupce učitelů

 

 

Přehled hlavní činnosti školy:

Organizace je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Předmětem činnosti organizace je poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky v souladu
s právními předpisy.