Suplování:   Úterý 7.12.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.A

     

kult

         

8.B

     

kult

         

8.C

     

kult

         

9.A

 

kult

kult

           

9.B

     

kult

kult

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aliger Michal

     

-

-

       

Dostálová Alena

     

..

         

Entová Hana

       

-

..

..

-

-

Vinzensová Veronika

 

..

-

-

         

Kubišová Martina

 

Blaš

-

Ja

-

Joh

-

-

-

Mísařová Dana

     

-

         

Škarka Radek

     

-

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Blašková Kateřina

1.hod

supl. (Kub)

Aj

9.B (Aj92)

(Děj)

 

Chaloupková Ivana

3.hod

odpadá

M

8.A

 

kultura

Janoušková Martina

3.hod

supl. (Kub)

Aj

7.B (Aj72)

(In 2)

 
 

4.hod

odpadá

9.B (Dív)

 

kultura

Johanidesová Dana

3.hod

odpadá

Hv

8.C

 

kultura

 

5.hod

supl. (Kub)

Nj

9.A (Nj9A)

(6.A)

 

Kolářová Jana

2.hod

odpadá

M

9.A

 

kultura

Šmídová Petra

3.hod

odpadá

Tv

9.B (Chl)

 

kultura

 

4.hod

odpadá

Tv

9.B (Chl)

 

kultura

Změny v rozvrzích tříd:

7.A

5.hod

Chl

 

odpadá

 

(En)

 

6.hod

Chl

 

odpadá

 

(En)

7.B

3.hod

Aj

Aj72

(In 2)

supluje

Janoušková Martina

(Kub)

9.A

5.hod

Nj

Nj9A

(6.A)

supluje

Johanidesová Dana

(Kub)

9.B

1.hod

Aj

Aj92

(Děj)

supluje

Blašková Kateřina

(Kub)

Pedagogický dohled u třídy:

8.A, 3. hod - Vinzensová Veronika

8.B, 3. hod - Dostálová Alena

8.C, 3. hod - Dostálová Alena

9.A, 1., 2. hod - Vinzensová Veronika

9.B, 3., 4. hod - Škarka Radek

POZOR!
1) Žáci 9. A jdou místo 1. a 2. vyučovací hodiny do Městského muzea v Ústí nad Orlicí na komentovanou prohlídku výstavy "100 let Československé obce legionářské" - dohled p. uč. Vinzensová.
2) Žáci 9. B jdou místo 3. a 4. vyučovací hodiny do Městského muzea v Ústí nad Orlicí na komentovanou prohlídku výstavy "100 let Československé obce legionářské" - dohled p. řed. Škarka.
3) Žáci 8. ročníku jdou od 10:15 do 11 hodin do divadla na program "Listování - scénické čtení".
Dohled:
8. A - p. uč. Vinzensová
8. B + 8. C- p. uč. Dostálová
Po návratu z divadla pokračuje 4. hodina podle rozvrhu.

 

 

Suplování:   Středa 8.12.2021 (lichý týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.A

 

pro

pro

pro

pro

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Entová Hana

 

Drv

-

-

-

       

Vinzensová Veronika

 

-

..

Ja

         

Kubišová Martina

 

-

-

....

VinV

Mo

-

-

-

Merglová Petra

 

Mo

-

-

Šmí

       

Pavlík Jiří

           

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Drvota Petr

1.hod

supl. (En)

Ekol

8.C (Eko2)+

(7.B)

 

Vinzensová Veronika

4.hod

supl. (Kub)

Aj

7.B (Aj72)

(In 2)

 

Janoušková Martina

3.hod

supl. (VinV)

Aj

8.B (Aj8B)

(8.B)

 

Motáková Kateřina

1.hod

supl. (Mer)

7.B

(Př)

 
 

5.hod

supl. (Kub)

Aj

6.C (Aj6K)+

(In 2)

 

Šmídová Petra

4.hod

supl. (Mer)

6.A

(Př)

 

Změny v rozvrzích tříd:

6.A

4.hod

 

(Př)

supluje

Šmídová Petra

(Mer)

 

5.hod

Aj

Aj6K

(In 2)

supluje

Motáková Kateřina

(Kub)

6.B

5.hod

Aj

Aj6K

(In 2)

supluje

Motáková Kateřina

(Kub)

6.C

5.hod

Aj

Aj6K

(In 2)

supluje

Motáková Kateřina

(Kub)

7.B

1.hod

 

(Př)

supluje

Motáková Kateřina

(Mer)

 

4.hod

Aj

Aj72

(In 2)

supluje

Vinzensová Veronika

(Kub)

 

6.hod

Dív

 

odpadá

 

(Pk)

8.B

1.hod

Ekol

Eko2

(7.B)

supluje

Drvota Petr

(En)

 

3.hod

Aj

Aj8B

(8.B)

supluje

Janoušková Martina

(VinV)

8.C

1.hod

Ekol

Eko2

(7.B)

supluje

Drvota Petr

(En)

Pedagogický dohled u třídy:

8.A, 1.- 4. hod - Entová Hana, Merglová Petra

POZOR!
1) Žáci 8. A se zúčastní od 8 do 11:40 hodin na SZŠ projektového dne - dohled p. uč. Entová, p. uč. Merglová.
2) Aj 8. ročník - 3. hodina - žáci p. uč. Vinzensové a Kubišové budou spojeni - supluje p. uč. Janoušková - v učebně 7. A

 

Zpracováno v systému Bakaláři