Lupa

Poslední zářijový týden proběhne adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Jedná se o dvoudenní pobyt, tentokrát nedaleko Ústí nad Orlicí, kde se žáci navzájem poznají formou her a soutěží i jinde, než jen ve školním prostředí.
Jde především o to, aby si vytvořily dobrý kolektiv, ve kterém budou po další čtyři roky. Žáci 6. A a 6. B mají adaptační kurz ve dnech 24. a 25. 9. Žáci 6. C  pojedou ve dnech 26. a 27. 9.