Lupa

Pěvecký sbor Zlatý klíček zahajuje v novém školním roce opět svou činnost. První zkouška ukázala, že jsme všichni natěšení na společné akce, na soustředění sboru, na připravovaný projekt, ve kterém bychom se rádi představili dětem z mateřských škol a nižších ročníků ZŠ.

Určitě nezapomeneme na naše ostravské kamarády a rýsuje se nová spolupráce s DPS z Jablonného nad Orlicí. Určitě se představíme i ústecké veřejnosti. Budeme se těšit na nové zpěváčky z řad šesťáků a sedmáků. Dana Špindlerová