Lupa

Fotografie z představení i nácviku jsou umístěné na této webové stránce zde. Co se týká videa, ještě není zatím
k dispozici. Čekáme na profesionální zpracování. Jakmile bude video hotové, budeme hned rodiče a žáky informovat
o možnostech a způsobech získání.