Lupa

Ve čtvrtek 26. 9. se žáci 2. tříd zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře v Městské knihovně Ústí nad Orlicí. Bylo pro ně připraveno několik úkolů, díky kterým se postupně stávali rytíři.

Museli pokládat písmena za sebou tak, jak jsou v abecedě, skládat za sebe obrázky zvířat podle počátečních a koncových písmen, rozluštit hádanky a přečíst úryvky z pohádkových knížek, ke kterým hledali obrázky. Následně společně složili slib správného chování ke knížkám. Pak už přišlo samotné pasování. Do místnosti vešel rytíř, který děti postupně pasoval na čtenáře. Akce to byla velice zdařilá. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu.