Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Učební plány

Učební plány pro rok 2022 – 2023

PředmětRočník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Český jazyk (1. st.)910987
Český jazyk a literatura (2. st.)5445
Matematika455554445
Anglický jazyk3333333
Informatika111
Prvouka222
Přírodověda22
Vlastivěda22
Dějepis2222
Druhý cizí jazyk222
Fyzika2222
Hudební výchova111111111
Chemie22
Občanská výchova1111
Pracovní činnosti111112101
Přírodopis2232
Tělesná výchova222222322
Volitelné předměty22
Výtvarná výchova111222211
Zeměpis2221
Týdenní počet hodin202224262629303132
Volitelné předměty na II. stupni:
Ekologie
Hudební výchova volitelná
Informatika volitelná
Ruční práce
Seminář z přírod. předmětů
Seminář ze zeměpisu
Nepovinné předměty na I. stupni:
Náboženství
Nepovinné předměty na II. stupni:
Náboženství
Sborový zpěv