Přejít na obsah

Archiv


Krásné Vánoce a rozzářený nový rok 2023 přeje Kometa!

18. 12. 2022 – Adventní zpívání

Děti z pěveckého sboru Písnička a Zlatý klíček zazpívaly na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Zazněly i písně z muzikálu „Jak to chodí v pekle.“ Nakonec se ke sborům přidali žáci s ukulele a své vystoupení společně zakončili koledami.

18. 12. 2022 „Anděl“

Socha Anděla je dílem žákyň 8. B, které se nechaly inspirovat tvorbou soudobého umělce Marka Jenkinse.

15. 12. 2022 – 4. A v Hernychově vile

Dne 15. 12. 2022 se žáci 4. A zúčastnili vánočního představení v našem muzeu. Přiblížili si vánoční zvyky a tradice v hraném divadelním představení, prohlédli si výstavu betlémů a hraček. Z věže muzea se pak podívali na zasněžené město.

14. 12. 2022 -Zdravý úsměv

V tomto týdnu k našim prvňáčkům a druháčkům přišly studentky ze „zdravky“, aby si s nimi v rámci preventivního programu Zdravý úsměv vyprávěly o tom, co je pro zoubky dobré, co špatné, a jak o ně máme správně pečovat. Děti pracovaly formou hry ve skupinkách a nakonec za svou snahu získaly diplomy. Akce byla ze