Přejít na obsah
Ikonka žáci
žáci
rozvrhy - suplování - informace

Pěvecké sbory

Zlatý klíček

V současné době není mnoho škol, které by se mohly pyšnit svým školním pěveckým sborem. Naše
škola má sbory dva – Písnička je určena pro děti I. stupně a Zlatý klíček je navštěvován dětmi od 6. do 9. třídy.
Paní učitelky Martina Drymlová a Martina Borovičková, které stály u zrodu přípravného sboru, si
daly za cíl přivést děti k muzicírování, naučit je disciplíně a umožnit jim překonat trému na
vystoupeních, ve kterých se několikrát za rok představují veřejnosti. A že se jim to opravdu daří,
svědčí téměř třicetiletá práce, kterou s dětmi nejen na zkouškách, soustředění, ale hlavně na
vystoupeních prezentují.

Organizačně je sbor Písnička veden pod DDM Duha a je určen pro děti naší „Komety“.
Zkoušky: pondělí 13 – 13.45

Zlatý klíček byl založen paní učitelkou Marií Biedermanovou již v roce 1968. Tu vystřídala v řízení
sboru Dana Špindlerová, která předala pomyslnou taktovku nové sbormistryni v roce 2022, a
převedla sbor přes metu 50 let existence tohoto tělesa.

Sborem prošlo několik generací zpěváků. Školu, město i naši republiku reprezentovali zpěváci
v Německu, Polsku, ve Francii, na Slovensku a nelze opomenout třicetileté přátelské vztahy se
sborem Muzika z Ostravy – Poruby, s nímž každoročně probíhají reciproční výměnné pobyty plné
zpívání, kamarádství a nových zážitků. Nic z toho by nešlo realizovat bez maximálního pochopení
rodičů.
Kromě koncertů, které mají již tradici – Zimní koncert, Ústecké Vánoce, Jarní koncert, Ústí v pohybu
zpívá sbor na příležitostných akcích. Zajímavou zkušeností pro pěvecký sbor byla realizace pěti
muzikálů.

V roce 2010 „První školní muzikál“ ostravského autora Statise Prusalise, v roce 2012 muzikál o pěti
obrazech „Vskutku pravdivé obrázky z roztodivných pověstí českých aneb…jak to bylo
(možná)
“, následovaly dva původní muzikály “Andulka Šafářová” a „Jak to bylo na nebi”, na
kterých se autorsky podílela Petra Šmídová, hudbu napsaly a aranžovaly Dana Johanidesová a Dana
Špindlerová, a zatím poslední – realizovaný v roce 2022 opět „z pera“ Petry Šmídové „ Jak to chodí
v pekle
“.
V současné době drží pomyslnou sbormistrovskou taktovku Dana Johanidesová, se kterou
spolupracuje Kateřina Motáková – obě frekventantky Zlatého klíčku

Organizačně je sbor veden jako nepovinně volitelný předmět.
Zkoušky: středa 14 – 15.30
Aktualizováno 2022

2022 – prosinec – Jak to bylo v pekle

2021 – prosinec – Zimní koncert trochu jinakZimní koncert trochu jinak

2019 – zpívali pro dětský fond UNICEF Pro Dětský fond UNICEF

2018 – Školní sbor Zlatý klíček slavil půl století Jarním koncertem – Zlatý klíček – Jarní konecrt

2017 – Májový koncert 2017 Zlatý klíček a Muzika Ostrava (15. 5. 2017) Májový koncert

2014 – Kometa – Žákovský muzikál