Přejít na obsah
Ikonka žáci
žáci
rozvrhy - suplování - informace

Pěvecké sbory

V současné době není mnoho škol, které by se mohly pyšnit svým školním pěveckým sborem. Naše škola má sbory dva – Písnička je určena pro děti I. stupně a Zlatý klíček je navštěvován dětmi od 6. do 9. třídy.

Písnička

Organizačně je sbor Písnička veden pod DDM Duha a je určen pro děti naší „Komety“.
Zkoušky: pondělí 13 – 13.45

Pěvecký sbor Písnička pod vedením paní učitelek Martiny Drymlové a Martiny Borovičkové má na naší škole dlouholetou tradici. V současné době jej navštěvuje bezmála 40 dětí od 1. do 5. ročníku. Děti se u nás nejen učí zpívat, ale hlavně tráví čas se svými vrstevníky a zažívají spoustu zážitků.


Děti se po pilném nácviku loni představily posluchačům na akcích jako byly Zimní koncert ZŠ Komenského, Vánoce Na Štěpnici a předvánoční setkání v Domově důchodců. Zpěváci nebudou zahálet ani letos. Čeká je Hudební akademie, vystoupení na Městě v pohybu a Duha show.


Zlatý klíček

V současné době drží pomyslnou sbormistrovskou taktovku Dana Johanidesová a Kateřina Motáková – obě frekventantky Zlatého klíčku.

Organizačně je sbor veden jako nepovinně volitelný předmět.
Zkoušky: každá středa 14.00 – 15.30

Tento rok máme za sebou třídenní pěvecké soustředění, Podzimní festival pěveckých sborů v Jablonném nad Orlicí a těšíme se na další vystoupení.

Zlatý klíček byl založen paní učitelkou Marií Biedermanovou již v roce 1968. Poté pěvecký sbor vedla paní učitelka Dana Špindlerová, která pak předala pomyslnou taktovku Daně Johanidesové a Kateřině Motákové.

Sborem prošlo několik generací zpěváků. Školu, město i naši republiku reprezentovali zpěváci v Německu, Polsku, ve Francii, na Slovensku a nelze opomenout třicetileté přátelské vztahy se sborem Muzika z Ostravy – Poruby, s nímž každoročně probíhaly reciproční výměnné pobyty plné zpívání, kamarádství a nových zážitků. Nic z toho by nešlo realizovat bez maximálního pochopení rodičů.
Kromě koncertů, které mají již tradici – Zimní koncert, Ústecké Vánoce nebo Ústí v pohybu – zpívá sbor na různých akcích. Zajímavou zkušeností pro pěvecký sbor byla realizace pěti muzikálů.

V roce 2010 „První školní muzikál“ ostravského autora Statise Prusalise, v roce 2012 muzikál o pěti obrazech „Vskutku pravdivé obrázky z roztodivných pověstí českých aneb…jak to bylo (možná)“, následovaly dva původní muzikály “Andulka Šafářová” a „Jak to bylo na nebi”, na kterých se autorsky podílela Petra Šmídová, hudbu napsaly a aranžovaly Dana Johanidesová a Dana Špindlerová, a zatím poslední – realizovaný v roce 2022 opět „z pera“ Petry Šmídové „ Jak to chodí v pekle“.


2024 – červen – školní akademie Kometa na jedné lodi

2023 – březen – Benefiční koncert

2023 – prosinec – Vánoční koncert v Roškotově divadle

2023 – Podzimní festival pěveckých sborů v Jablonném nad Orlicí

2022 – prosinec – Jak to bylo v pekle

2021 – prosinec – Zimní koncert trochu jinakZimní koncert trochu jinak

2019 – dětský fond UNICEF Pro Dětský fond UNICEF

2018 – Školní sbor Zlatý klíček slavil půl století Jarním koncertem – Zlatý klíček – Jarní konecrt

2017 – Májový koncert 2017 Zlatý klíček a Muzika Ostrava (15. 5. 2017) Májový koncert

2014 – Kometa – Žákovský muzikál

Fotky sborů: