Přejít na obsah
Ikonka žáci
žáci
rozvrhy - suplování - informace

Pěvecké sbory

Zlatý klíček

Dětský pěvecký sbor Zlatý klíček pracuje při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí.
Tento „školní sbor“ má na škole mnohaletou tradici. Byl založen paní učitelkou Marií Biedermanovou v roce 1968.
Sbor je primárně určen pro žáky II. stupně, ale zpívají v něm i středoškoláci, kteří sborem prošli.

V průběhu let se sbor vyvíjel po stránce pěvecké techniky i ve výběru skladeb. V současné době jsou členové sboru schopni s ohromným temperamentem a nasazením zazpívat úpravy písní lidových, folkových a také díla klasického sborového repertoáru.
Několikrát se Zlatý klíček zúčastnil soutěžní přehlídky školních pěveckých sborů, kdy se v regionálním krajském kole umístil vždy ve zlatém pásmu. Koncertoval ve Francii, Polsku, Německu, na Slovensku, reprezentoval Pardubický kraj na 1. dětské olympiádě. Již přes 20 let pořádá reciproční zájezdy s DPS Muzika ze ZŠ J. Valčíka z Ostravy – Poruby.

Kromě koncertů, které mají již tradici – Zimní koncert, Ústecké Vánoce, Jarní koncert, Ústí v pohybu – zpívá sbor na příležitostných akcích. Zajímavou zkušeností pro pěvecký sbor byla realizace čtyř muzikálů.

V roce 2010 „ První školní muzikál“ ostravského autora Statise Prusalise, v roce 2012 muzikál o pěti obrazech „Vskutku pravdivé obrázky z roztodivných pověstí českých aneb…jak to bylo (možná)“, následovaly dva původní muzikály “Andulka Šafářová” a „Jak to bylo na nebi”, na kterých se autorsky podílela kolegyně Petra Šmídová, hudbu napsaly a aranžovaly Dana Johanidesová a Dana Špindlerová.

Instrumentální doprovod /klavír, flétny, kytara/ zajišťují zkušené členky sboru, které taky při nácviku pomáhají sbormistryni s korepeticí. Sbor řídí Dana Špindlerová. Vedle „spoluřídí“ Dana Johanidesová a Kateřina Motáková.

Pravidelné zkoušky jsou ve středu od 14 do 15.30 hodin.

Je to nepovinně volitelný předmět.

2021 – prosinec – Zimní koncert trochu jinakZimní koncert trochu jinak

2019 – ZPÍVALI PRO DĚTSKÝ FOND UNICEF Pro Dětský fond UNICEF

2018 – Školní sbor Zlatý klíček slavil půl století Jarním koncertem – Zlatý klíček – Jarní konecrt

2017 – Májový koncert 2017 Zlatý klíček a Muzika Ostrava (15. 5. 2017) Májový koncert

2014 – Kometa – Žákovský muzikál