Přejít na obsah
Ikonka družina
družina
informace o naší družině

5. oddělení ŠD

fialové – vychovatelka: Miroslava Šmajzrová

V letošním školním roce navštěvují fialové oddělení školní družiny žáci prvního a druhého ročníku. Naše třída je umístěna v přízemí budovy školní družiny a slouží i jako ranní družina 3., 4., a 5. tříd.

Odpolední činnost se odlišuje od dopoledního vyučování volnočasovými aktivitami.


Po obědě zařazujeme odpočinkové činnosti – četba spojená s relaxací na koberci, vyprávění, dialog s dětmi a klidové hry.

Poté následují zájmové a rekreační činnosti jako jsou výtvarné, hudební, tělovýchovné, společensko-vědní, přírodovědně-ekologické. Součástí odpolední družiny je také příprava na vyučování, kterou realizujeme formou kvízů, hádanek, křížovek a vědomostních her.

Především preferujeme pobyt dětí venku, vycházky a také využíváme velké prostory naší školní zahrady k různým sportovním aktivitám. V pozdějších odpoledních hodinách děti tráví čas volným kreslením nebo hraním stolních a společenských her.