Přejít na obsah
Ikonka družina
družina
informace o naší družině

5. oddělení ŠD

zelené – vychovatelka: Alena Veverková

Ve školním roce 2021/2022 navštěvují zelené oddělení při ranní družině děti z prvních a druhých tříd a v odpolední družině děti druhé a část třetí třídy.

Činnosti se odvíjí dle času a počasí na odpočinkové, hudební, výtvarné, tělesné, pracovní, literárně dramatické, společenskovědní, ekologické. Navštěvujeme jedenkrát měsíčně kino, chodíme na vycházky, exkurze, do knihovny…

Čteme knihy na pokračování.