Přejít na obsah
Ikonka družina
družina
informace o naší družině

Učební plán

Celoroční tematický plán

Školní rok 2023/2024

Čtyři roční období
PODZIMZIMAJAROLÉTO
Září
Říjen
Listopad  
Prosinec
Leden
Únor  
Březen
Duben
Květen  
Červen  
– Barvy podzimu
– Bezpečná cesta do školy
– Místo, kde žiji
– Moje škola, družina, jídelna
– Pravidla společného soužití
– Příroda usíná
– Přírodniny Významné a světové dny
– Vzpomínáme na prázdniny

– Advent a Vánoce
– Čert, Mikuláš, Anděl
– Člověk a zdraví
– Karneval
– Masopust
– Příroda v zimě
– U nás doma
– Významné a světové dny
– Zimní radovánky  

– Den matek
– Dopravní prostředky
– Moje kniha
– Orientace v čase
– Otevírání studánek
– Příroda se probouzí
– Velikonoce
– Významné a světové dny
– Zvířata a jejich mláďata    
– Bezpečnost při cestování, výletech
– Den dětí
– Hry v přírodě
– Příroda v jiných zemích
– Přišlo léto
– Těšíme se na prázdniny
– Výlety, cestování
– Významné a světové dny