Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve pondělí 4. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 26. října a 27. října 2023 (nástup do školy 30.10.2023).

Vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2023 a končí 2. ledna 2024. Vyučování začne 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

11. – 17. 3. 2024

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2024 do 31. srpna 2024.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 2. září 2024.

.

Informace o prospěchu a chování žáků

Zahajovací schůzky:

pro žáky 1. ročníků – 4. 9. 2023

pro žáky 2. – 5. ročníků – 12. 9. 2023

pro žáky 6. – 9. ročníků – 14. 9. 2023

Triády

1. pololetí

I. st. – 21. – 22. 11. 2023 – třídní schůzky časově dle informace od třídní učitelky

II. st. – 22. – 23. 11. 2023 – třídní schůzky (14.30 – 17.30) 

2. pololetí

I. st. – 16. – 17. 4. 2024 – třídní schůzky časově dle informace od třídní učitelky

II. st. – 17. – 18. 4. 2024  – třídní schůzky (14.30 – 17.30) 

Termíny pedagogických rad

1. pololetí

  • zahajovací – 4. září 2023
  • čtvrtletní – 14. listopadu 2023 (II. st.), 15. listopadu 2023 (I. st.)
  • pololetní – 23. ledna 2024

2. pololetí

  • čtvrtletní – 9. dubna 2024
  • závěrečná – 24. června 2024

Schůze rady SRPŠ

19. 10. 2023

Schůze školské rady

5. 10. 2023