Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na 26. října a 27. října 2022 (nástup do školy 31.10.2022).

Vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2022 a končí 2. ledna 2023. Vyučování začne 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

6.3. – 12.3.2023

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 4. září 2023.