Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

O škole

Úvodní slovo ředitele školy

Dobrý den,

vítám Vás na stránkách Základní školy Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Naši školu navštěvuje v aktuálním roce 421 žáků nejen z Ústí nad Orlicí, ale i z širokého okolí. Jako příspěvková organizace se ve spolupráci s Městem neustále snažíme zajišťovat žákům co nejlepší zázemí, aby v kombinaci s kvalitní výukou byli dobře připraveni na vyšší stupně vzdělávání a na zdárný vstup do života.

Jsme vždy velice rádi, když naši žáci dosáhnou úspěchů, které jsou nejlepší vizitkou našeho společného snažení. I o tom by měly webové stránky vypovídat. Taktéž by vám měly, máte-li ke “Komendě” či “Kometě” osobní vztah, připomenout a přiblížit prostředí školy i poskytnout mnohé praktické informace.

Můžete se zde dozvědět o historii školy, seznámit se s jejími současnými zaměstnanci a s vybaveností. Především zde pak naleznete průběžně aktualizovaný a doplňovaný obsah z prostředí školy.

Na základní škole většinou prožijeme největší část života věnovaného vzdělávání, projdeme zde vývojem od dětství k dospívání a také později snad nejčastěji právě na základní školu vzpomínáme.

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy

Popis školy

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 je rozdělena do dvou částí. První se nachází v ulici Na Štěpnici a najdeme zde I. stupeň a školní družinu. Druhá se nachází v ulici Komenského a zde sídlí II. stupeň a také ředitelství školy. Obě části jsou vzdálené 500 metrů. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 420. Od 1. 9. 2023 učíme podle jednotného ŠVP s názvem Už vím proč. Důraz je kladen na kvalitní pedagogiku a nové trendy v oblasti vzdělávání – tandemová výuka, odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, dopad výuky na vzdělávání žáka, zařazování moderních technologií do vyučování. Během školní docházky si žáci mohou vybrat z mnoha volitelných předmětů. Mezi cizí jazyky, které se učí na naší škole, patří anglický, německý, ruský a francouzský. Škola je ve městě známa pořádáním kulturních a sportovních akcí. Mezi nejznámější patří školní akademie a koncerty, vánoční jarmark, školní muzikál a jarní běh. Žáci se účastní celé řady vědomostních, kulturních a sportovních soutěží. Při škole fungují také dva pěvecké sbory – Písnička a Zlatý klíček. Zájmovou činnost žáků škola organizuje ve spolupráci s místním Domem dětí a mládeže. Velmi zdařilým projektem poslední doby je výroba a výuka hry na ukulele od 6. ročníku.

Stručná historie školy

1. 9. 2023 výuka podle nového ŠVP „Už vím proč“

2022 výměna oken na nové budově v ulici Komenského 11

2021 využívání tělocvičny DDM pro výuku Tv II. stupně

2020 – 2021 distanční výuka žáků z důvodu výskytu Covid 19

2020 počátek projektu „Ukulele“

2019 vybudování moderní učebny chemie a multimediální učebny

2019 realizace projektu EU Šablony II

2018 počátek stravování v nové jídelně v ulici Smetanova

2018 zařazení sportovního kurzu do výuky 8. ročníku

2017 realizace projektu EU Šablony I

2015 realizace projektu Tablety 51

2015 zateplení, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace v budově Na Štěpnici a v budově školní družiny

2013 vystoupení žáků v cirkuse

2011 projekt EU – Peníze do škol, zřízeny počítačové učebny a nákup interaktivních tabulí

2011 návštěva partnerské školy z Popradu

2009 1. školní muzikál pěveckého sboru Zlatý klíček

2008, 2009 sportovní výměna se ZŠ Poprad, ulice Francisciho

2007 interaktivní tabule na I. a II. stupni

2005 zřízena druhá učebna informatiky na II. stupni

1998 otevřena nová tělocvična v areálu VÚB

1992 zřízena učebna s počítači a nová dílna, zakoupeno video

12.11.1990 otevření nové přístavby školy Komenského

1986 dokončení přístavby školy Na Štěpnici

1986 oprava elektroinstalace ve škole Komenského

1974 požár tělocvičny Na Štěpnici

1968 založen pěvecký sbor Zlatý klíček

1967 – 1968 rozvod vody do všech učeben

1963 – 1964 základní devítiletá škola

1961 zakoupení televizoru

1950 zřízena družina mládeže

1950 výstavba chlapecké obecné školy Na Štěpnici

1945 elektrické hodiny se samočinným zvoněním

1938 zaveden rozhlas do všech tříd

1922 zřízení školní zahrady a školní kuchyně

1921 zavedení elektrického osvětlení do všech tříd

8.11.1918 školní slavnost k založení Československé republiky

1904 elektrické osvětlení školních chodeb a některých tříd

1901 zavedení vodovodu

1887 založení učitelské a žákovské knihovny

1887 přístavba školy směrem k Sychrově ulici

1887 otevřen 1. ročník měšťanské školy dívčí

1874 – 1875 první školní rok

1.10.1874 otevřen 1. ročník měšťanské školy chlapecké

26. 5.1874 povolena měšťanská škola chlapecká

23. 4.1874 schválení projektu stavby v ulici Komenského

2. 12.1873 otevřena přední část budovy do náměstí

5. 4.1873 rozhodnutí obecního zastupitelstva o stavbě nové školy