Přejít na obsah
Ikonka družina
družina
informace o naší družině

Družina

Školní družina při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. – 5. třídy. Budova školní družiny je spojena s I. stupněm nacházející se v pavilonu Na Štěpnici.

Účastníci zájmového vzdělávání jsou rozděleny do pěti barevných oddělení dle věku. K dispozici jim jsou tři třídy sloužící pouze pro účely školní družiny a dvě oddělení jsou součástí kmenových tříd. Pro další využití slouží tělocvična a hřiště, které je součástí areálu.

Ve výchovně vzdělávací činnosti je přihlíženo k věkovým i jiným zvláštnostem žáků a orientuje se na co nejpestřejší složení činností a pohybových aktivit. Vychovatelky tedy dále rozvíjejí schopnosti, dovednosti a nadání všech účastníků mimo školní vyučování. Umožňují jim aktivní odpočinek, relaxaci a prostřednictvím různých činností jim pomáhají rozvíjet a posilovat osobnost, sebevědomí a v neposlední řadě taky možnost prožít úspěch.

Letošní školní rok navštěvuje družinu cca 130 dětí.

Školní družina (škol. rok 2023-2024)

1. oddělení ŠD (červené) – vychovatelka: Martina Dogan

2. oddělení ŠD (oranžové) – vychovatelka: Bc. Hana Kratochvílová

3. oddělení ŠD (žluté) – vychovatelka: Zuzana Ondráčková Malinská

4. oddělení ŠD (zelené) – vychovatelka: Iva Reymanová, DiS.

5. oddělení ŠD (fialová) – vychovatelka: Miroslava Šmajzrová

Pro uvolnění dítěte ze školní družiny v jinou dobu než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s datem a podpisem rodičů. Na telefonní zavolání děti neposíláme. Děti do ZUŠ uvolňujeme dle písemného sdělení rodičů. Děti odcházejí samy.

Do školní družiny děti potřebují: přezůvky, převlečení podle ročního období, vše podepsané plným jménem a uložené v tašce.

Všechna oddělení ŠD navštěvují filmové představení v Roškotově divadle 1 krát měsíčně v pátek.

Filmová představení pro ŠD – Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí

Filmová představení pro školní družinu:

22. 9. Myška Pattie

20.10. Mezi živly

10.11. Myška a medvěd na cestách

15.12. Život kotěte

26. 1. Tlapková patrola ve velkofilmu

16. 2., 22. 3., 12. 4., 17. 5., 7. 6. – tituly ještě nejsou známy

Informace o způsobu úhrady poplatků

Ve školním roce 2023-2024 je stanovena výše úplaty za školní družinu 200,- Kč za měsíc za každé dítě.

Tento poplatek je konečný. Znamená to, že už rodiče nebudou dále během roku platit jednotlivé dílčí poplatky za kino, divadlo, muzeum, výlety, speciální výrobní dílny, vánoční a velikonoční výrobky (které si děti odnáší domů), pitný režim a další.

Úplata se hradí převodem na účet školy částkou 2000,- Kč za celý rok nebo 1000,- Kč za pololetí.

Termín splatnosti: 14. 10. 2023 pro platbu celoroční 2000 Kč nebo za I. pololetí 1000 Kč a 14. 2. 2024 pro platbu za II. pololetí 1000 Kč.

Číslo účtu: 5133611/0100 Název účtu: Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Variabilní symbol pro platbu za vaše dítě vám sdělí paní vychovatelka.