Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Učební plán

Učební plán pro rok 2023 – 2024

V roce 2023 proběhla aktualizace učebního plánu spolu s aktualizací ŠVP.

PředmětRočníkRočník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník Ročník
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Český jazyk (1. st.)99876
Český jazyk a literatura (2. st.)5445
Matematika455554545
Anglický jazyk3333333
Informatika111111
Prvouka122
Přírodověda12
Vlastivěda22
Dějepis2222
Druhý cizí jazyk
(francouzský, německý, ruský)
222
Fyzika2221
Hudební výchova111111111
Chemie22
Občanská výchova1111
Pracovní výchova111111101
Přírodopis2221
Tělesná výchova
(v 9. ročníku Výchova ke zdraví)
222222223
Výtvarná výchova111222111
Zeměpis2221
Osobnostně-sociální výchova111111111
Volitelné předměty11
Týdenní počet hodin202224262629303132
Volitelné předměty na II. stupni:
Hudební výchova volitelná (kytary)
Seminář z přírod. předmětů
Seminář ze zeměpisu
Výtvarná výchova volitelná
Výtvarná výchova anglicky volitelná
.
Nepovinné předměty na I. stupni:
Náboženství
.
Nepovinné předměty na II. stupni:
Náboženství
Sborový zpěv
Zlatý klíček