Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Speciální pedagog

Mgr. Petra Mikulová

Konzultační hodiny dle domluvy

Telefon: 731 668 803

E-mail: petra.mikulova@uokome.cz

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních a snaží se u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace.


ŠSP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka.
Spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, metodikem prevence, učiteli, asistenty pedagoga i odbornými pracovníky školských poradenských zařízení.

Z praxe:
S dětmi procvičujeme pomocí obrázků, her a různých jiných pomůcek paměť, sluchové a zrakové vnímání, správnou výslovnost. Současně rozšiřujeme slovník a rozvíjíme komunikační dovednosti. Společně hledáme cesty a způsoby, jak zvládat učení s radostí a klidem.