Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Sponzoři a partneři naší školy

Děkujeme všem sponzorům a partnerům naší školy.  

Partneři – instituce

Spolupráce s Městem Ústí nad Orlicí je na velmi dobré úrovni. V roli zřizovatele ve velké míře zabezpečuje dle svých možností potřeby školy. Město uvolňuje finance na projekty vzdělávací, sportovní, kulturní a preventivní. Dobrá je spolupráce s tělovýchovnými organizacemi, s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče, Odborem sociálních věcí a Červeným křížem. Spolupracujeme také s Úřadem práce, který zve na přednášky žáky 9. ročníku. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže organizujeme pro žáky vědomostní olympiády a volnočasové aktivity. Ve spolupráci s Římskokatolickou církví máme na škole nepovinný předmět náboženství.

Partneři – školy

Spolupráce s okolními ZŠ je na dobré úrovni. Konzultujeme pedagogické problémy, spolupracujeme na kulturních a sportovních akcích a společně zajišťujeme některé mimoškolní aktivity. Pravidelně spolupracujeme v oblasti sportu a hudebních aktivit.

Velmi dobrá spolupráce je se Střední zdravotnickou školou na preventivních projektech pro žáky naší školy. S místním Gymnáziem spolupracujeme v oblasti moderní přírodovědné výuky. Nově byla zahájena spolupráce se Střední školou automobilní v oblasti polytechnické výuky pro žáky 8. a 9. ročníku a se Střední zdravotnickou školou.

Sponzoři

Jmenovitě: