Přejít na obsah
Ikonka žáci
žáci
rozvrhy - suplování - informace

Soutěže a projekty

NázevSoutěž/projektPředmětRočník
Matematická olympiáda soutěž M5. – 9.
Matematický klokan soutěž M2. – 9.
Pythagoriáda soutěž M5. – 8.
S-Robot soutěž M8. – 9.
Počítačová soutěž PC_ák soutěž Inf8. – 9.
Kraje pro bezpečný internet soutěž InfII. stupeň
Hodina kódu projekt InfII. stupeň
Regionální kolo soutěže v poznávání přírodnin soutěž Prv, Př3. – 5.
Školní kolo soutěže v poznávání živočichů soutěž Prv, Př 2. – 5.
Školní kolo soutěže v poznávání rostlin soutěž Prv, Př 2. – 5.
Finále poznávacích soutěží soutěž Prv, Př 3. – 5.
Zeměpisná olympiáda soutěž ZII. stupeň
Fyzikální olympiáda soutěž FII. stupeň
Dějepisná olympiáda soutěž D8. – 9.
Mladý Démosthenés soutěž ČJII. stupeň
Regionální kolo v poznávání rostlin a živočichů soutěž II. stupeň
Regionální kolo v poznávání neživé přírody soutěž 9.
Atletický čtyřboj projekt TvI. stupeň
Jarní běh soutěž Tv1. – 9.
Město v pohybu soutěž Tv1. – 9.
Okrskové kolo ve florbale soutěž TvI. stupeň
Štafetový běh, Město v pohybu soutěž TvI. stupeň
Okresní kolo v plavání soutěž Tv6. – 7.
Turnaj v ledním hokeji soutěž Tv8. – 9.
Coca-cola cup: Školský pohár ve fotbale soutěž TvII. stupeň
Okrskové kolo v halové kopané soutěž TvII. stupeň
Okrskové kolo ve florbale soutěž TvII. stupeň
Vánoční turnaj v bowlingu soutěž TvII. stupeň
10 dní florbalu soutěž Tv II. stupeň
Šplh soutěž Tv 3. – 5.
Fotbal, město v pohybu soutěž Tv 3. – 5.
Vybíjená, město v pohybu soutěž Tv 3. – 5.
Fotbal McDonald soutěž Tv I. stupeň
Okresní kolo McDonald soutěž Tv 4. – 5.
Vybíjená DDM soutěž Tv 4. – 5.
Chemická olympiáda soutěž Ch8. – 9.
Přírodovědný klokan soutěž M, F, Ch, Z, Př8. – 9.
Hlas Komety soutěž HvII. stupeň

Projekty

Naše škola se účastní projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR s názvem Dějepis+.   

 Cílem projektu je posunout výuku dějepisu následujícími směry:  

  • učíme se především znalosti a dovednosti, jak s historickými informacemi pracovat (např. objasňovat příčiny a důsledky určité události, ale i kdo a jakým způsobem vysvětluje, co se stalo), nikoli zapamatovat si množství informací samotných, 
  • proto často rozebíráme v roli badatelů texty, fotografie či filmové ukázky, učíme se dohledávat informace a kriticky zhodnotit jejich věrohodnost, 
  • na tomto základě se snažíme podněcovat v žácích schopnost zaujímat a obhajovat vlastní názory.