Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Vzdělávání ped. pracovníků

Vzdělávání pedagogů se zaměřuje hlavně na nové formy výuky a na vedení hodiny. Všechny semináře či školení mají akreditaci MŠMT. V poslední době se předmětem zájmu stala školení s tématikou vzdělávání online.

Z hlediska dlouhodobých cílů školy je realizováno vzdělávání v těchto oblastech:

  • vzdělávání v oblasti informatiky, digitální gramotnosti
  • vzdělávání v oblasti tandemové výuky, třídnických hodin
  • vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti managementu – vedoucí pracovníci školy se vzdělávají se zaměřením na personální práci a nové zákony ve školství, dále se účastní školení v rámci MŠMT
  • vzdělávání v oblasti cizích jazyků, především Aj – jazykové kurzy dle nabídky školicích zařízení
  • vzdělávání v oblasti práce s integrovanými žáky – výchovné poradkyně se pravidelně účastní vybraných seminářů
  • vzdělávání v oblasti výchovné – protidrogové politiky, prevence šikanování – metodik prevence se účastnil pravidelných seminářů
  • vzdělávání v oblasti distanční výuky
  • vzdělávání v oblasti psychologie a socializace žáků v době uzavření škol