Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Vzdělávání ped. pracovníků

Vzdělávání pedagogů se zaměřuje hlavně na nové formy výuky a na vedení hodiny. Všechny semináře či školení mají akreditaci MŠMT. V době distanční výuky se předmětem zájmu staly školení s tématikou vzdělávání ve virtuálním světě.

Z hlediska dlouhodobých cílů školy je realizováno vzdělávání v těchto oblastech:

  • vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti managementu – vedoucí pracovníci školy se vzdělávají se zaměřením na personální práci a nové zákony ve školství, dále se účastní školení v rámci MŠMT
  • vzdělávání v oblasti informatiky
  • vzdělávání v oblasti cizích jazyků, především Aj – jazykové kurzy dle nabídky školicích zařízení
  • vzdělávání v oblasti práce s integrovanými žáky – výchovné poradkyně se pravidelně účastní vybraných seminářů
  • vzdělávání v oblasti výchovné – protidrogové politiky, prevence šikanování – metodik prevence se účastnil pravidelných seminářů
  • vzdělávání v oblasti distanční výuky
  • vzdělávání v oblasti psychologie a socializace žáků v době uzavření škol

Ve školním roce 2020/21 proběhly dvě celodenní školení pro celý pedagogický sbor:

  • (Mlu)Vím, tedy jsem – Mgr. Dita Fuchsová
  • Strategie líného učitele – Mgr. Robert Čapek

Přehled individuálních školení v 1. pololetí 2022/23

.
.
.

Přehled individuálních školení v 1. pololetí 2021/22
Zvládání konfliktů a obtížných situací
Zvládání konfliktů a obtížných situací
Suplování, třídní kniha, plán akcí
Aktivizační metody do každé hodiny
Google Admin školení
Zvládání konfliktů a obtížných situací
Očkování fakta a mýty
Minerály
Zvládání konfliktů a obtížných situací
Písemky online
Anglicky prakticky a s radostí
Základy komunakace a řešení konfliktů ve škole
Matematika nás baví
ŠD – tisíc věcí, které nás trápí
Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda
Agresivita mezi dětmi
Třída plná pohody I.
Práce s agresivními dětmi
Vzděl. žáků se SVP – novela Školského zákona č. 561/2004Sb.
Internetoví úžasňáci
Základy komunikace a řešení konfliktů ve škole