Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Metodik prevence

Mgr. Lenka Čápová

Konzultační hodiny dle domluvy

Telefon: 734 283 639

E-mail: lenka.capova@uokome.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd.
 • Realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování. (šikana, násilí, záškoláctví, závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství).
 • Ve spolupráci s třídními učiteli napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s projevy rizikového chování.
 • Provádí orientační šetření ve třídách, pracuje se třídním kolektivem.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování, s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků cizinců.
 • Poskytuje poradenské služby žákům i jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy a s okresním metodikem prevence (PPP, Policie ČR, OSPOD).
 • Koordinuje tvorbu a realizaci preventivních aktivit školy – plán školního preventivního programu.

Minimální preventivní program 2023-24

Časté oblasti rizikového chování:

 • záškoláctví
 • šikana a extrémní projevy agrese
 • prevence v adiktologii
 • spektrum poruch příjmu potravy

Akce školy

Již několikátým rokem naše škola spolupracuje s firmou ACET, každá třída projde preventivním programem na různé téma, hodící se k věku dětí. Např. klima ve třídě, přátelství, manipulace, bezpečí na sociálních sítích, šikana, zdravý životní styl apod.
Každoročně 6. ročník jede na třídenní adaptační kurz do Dolní Čermné.

Kyberlife, filmová projekce na téma alkoholismus u dětí, účast na projektu Jeden svět.

Zajímavé dokumenty a stránky:

Webové stránky
Rodičovská linkahttps://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/
webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovanýmNenech to být
www.e-bezpeci-cz
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
nepravdivé emaily, hoaxwww.hoax.cz
Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí
Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní výchovy pro děti, rodiče i školuZáchranný kruh
Podcasty Linky bezpečí k vybraným jevům:
Sebepoškozování ZDE
Panická ataka ZDE
Když děti zkouší, co vydržíme ZDE
Rodičovství a partnerství ZDE
Strach a úzkost u dětí ZDE
Somatizace – vliv psychiky na tělesné projevy ZDE
Sebevražedné myšlenky ZDE
Život s puberťákem ZDE
Sebepoškozování ZDE
Vyčerpání a únava rodičů ZDE
.
.
Dobré odkazy na prevencihttps://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-informace/prevence/