Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Metodik prevence

Mgr. Lenka Čápová

Konzultační hodiny dle domluvy

Telefon: 734 283 639

E-mail: lenka.capova@uokome.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

  • Koordinuje tvorbu a realizaci preventivních aktivit školy – plán minimálního preventivního programu.
  • Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd.
  • Pracuje s žáky s projevy rizikového chování, poskytuje informace a poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Pracuje s třídními kolektivy na utváření příznivého klimatu – preventivně i na požádání TÚ.
  • Spolupracuje s centrem primární prevence a ostatními organizacemi – PPP, Policie ČR, OSPOD.

Minimální preventivní program 2022-23

Časté oblasti rizikového chování:

  • záškoláctví
  • šikana a extrémní projevy agrese
  • prevence v adiktologii
  • spektrum poruch příjmu potravy

Akce školy

Již několikátým rokem naše škola spolupracuje s firmou ACET, každá třída projde preventivním programem na různé téma, hodící se k věku dětí. Např. klima ve třídě, přátelství, manipulace, bezpečí na sociálních sítích, šikana, zdravý životní styl apod.
Každoročně 6. ročník jede na třídenní adaptační kurz do Dolní Čermné.

Kyberlife, filmová projekce na téma alkoholismus u dětí, účast na Jeden svět.

Zajímavé dokumenty a stránky:

Webové stránky
Rodičovská linkahttps://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/
webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovanýmNenech to být
www.e-bezpeci-cz
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
nepravdivé emaily, hoaxwww.hoax.cz
Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí
Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní výchovy pro děti, rodiče i školuZáchranný kruh
Podcasty Linky bezpečí k vybraným jevům:
Sebepoškozování ZDE
Panická ataka ZDE
Když děti zkouší, co vydržíme ZDE
Rodičovství a partnerství ZDE
Strach a úzkost u dětí ZDE
Somatizace – vliv psychiky na tělesné projevy ZDE
Sebevražedné myšlenky ZDE
Život s puberťákem ZDE
Sebepoškozování ZDE
Vyčerpání a únava rodičů ZDE
.
.
Dobré odkazy na prevencihttps://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-informace/prevence/