Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče.
Zápis žáků pro školní rok 2023/2024 se bude konat 25. a 26. 4. 2023  v budově I. stupně Na Štěpnici
od 14. do 17. hodin
.
Zápis proběhne s přítomností vašeho dítěte.
Rodiče podávají žádost o zápis žáka do I. ročníku přes webovou aplikaci

https://zapisdoprvnitridy.cz/zadost
Webový formulář bude zpřístupněn rodičům od 1. 4. 2023.
V případě problémů lze vyplnit žádost o zápis přímo na místě. Rádi vám pomůžeme. Zapsané musí být i děti, které měly loňský rok odklad. 

Ve školním roce 2023 – 2024 chystáme pro budoucí prvňáčky dobrodružné putování a poznávání horkovzdušným balonem. V prvním ročníku budeme objevovat Nový Svět čísel, tvarů, písmen, pravidel, příběhů, her, kamarádů a přátelství. Vydáme se společně na desetiměsíční výpravu, během které se budeme snažit získat první odbornost Objevitel, která nás připraví na další výpravu a pomůže nám získat novou odbornost.
Čeká nás celá řada úkolů, které nám budou každý den přinášet nové objevy a dovednosti, budou nás
učit soustředění, trpělivosti, spolupráci, ale i respektu a toleranci. První školní rok se budeme dívat na
všechno ještě z výšky a budou to často naše první setkání. Někdy se přiblížíme balonem k zemi,
abychom si vše pečlivě prohlédli, ale potom zase vystoupáme výš a budeme pokračovat v objevování
celého Nového Světa.

Na všechny nové členy výpravy se těšíme 25. a 26. dubna 2023, vždy od 14 do 17 hodin v pavilonu Na
Štěpnici
, kdy budeme tvořit posádku.

Škola nanečisto – 13. června 2023 v 16.00

  • informační schůzka pro rodiče
  • první vyučovací hodina nanečisto pro přijaté budoucí školáčky spolu s budoucími třídními učitelkami
  • s sebou přezůvky, tužka, pastelky, nůžky, lepidlo v tyčince

Pozor! Vzlétáme už 1. září 2023.


Dne 21. 2. 2023 se koná Den otevřených dveří.

Další informace k zápisu