Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2023/2024 bude aktualizováno.

_____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,
zápis žáků pro školní rok 2022/2023 se bude konat 26. a 27. 4. 2022  v budově I. stupně Na Štěpnici 300 od 14 do 17 hodin.
Zápis proběhne s přítomností vašeho dítěte.
Rodiče podávají žádost o zápis žáka do I. ročníku přes webovou aplikaci https://zapisdoprvnitridy.cz/zadost. Webový formulář bude zpřístupněn rodičům od 1. 4. 2022.
V případě problémů lze vyplnit žádost o zápis přímo na místě. Rádi vám pomůžeme. Zapsané musí být i děti, které měly loňský rok odklad.

Ve školním roce 2022 – 2023 chystáme pro budoucí prvňáčky dobrodružné putování a poznávání horkovzdušným balonem. V prvním ročníku budeme objevovat Nový Svět čísel, tvarů, písmen, pravidel, příběhů, her, kamarádů a přátelství. Vydáme se společně na desetiměsíční výpravu, během které se budeme snažit získat první odbornost Objevitel, která nás připraví na další výpravu a pomůže nám získat novou odbornost.
Čeká nás celá řada úkolů, které nám budou každý den přinášet nové objevy a dovednosti, budou nás učit soustředění, trpělivosti, spolupráci, ale i respektu a toleranci. První školní rok se budeme dívat na všechno ještě z výšky a budou to často naše první setkání. Někdy se přiblížíme balonem k zemi, abychom si vše pečlivě prohlédli, ale potom zase vystoupáme výš a budeme pokračovat v objevování celého Nového Světa.


Na všechny nové členy výpravy se těšíme 26. a 27. dubna 2022, vždy od 14 do 17 hodin v pavilonu Na Štěpnici, kdy budeme tvořit posádku.

Pozor! Vzlétáme už 1. září 2022.


Dne 22. 2. 2022 se koná Den otevřených dveří.

Další informace k zápisu