Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Den otevřených dveří

Den s Kometou

20. 2. 2024

8 – 12 hod. Návštěva ve vyučování

Srdečně zveme zájemce o studium (rodiče) k návštěvě vybraných vyučovacích hodin na I. a II. stupni. Nutná rezervace předem. Kontaktujte paní učitelku mailem: martina.kubisova@uokome.cz.

14 – 18 hod. Prohlídka školy, doprovodný program

I. stupeň doprovodný program:

putování (s) Kometou – plnění úkolů pro děti na jednotlivých stanovištích ve třídách

II. stupeň doprovodný program:

návštěva odborných učeben

putování (s) Kometou – plnění úkolů pro děti na jednotlivých stanovištích

posezení v Kavárničce U Anděla