Přejít na obsah
Ikonka učitelé
učitelé
předměty - hodnocení - informace

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga spolupracuje s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (NEJEN) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků.
Poskytuje nezbytnou podporu s cílem maximální samostatnosti žáků, působí jako prevence proti nejistotě, bezradnosti a nechuti ke školní práci.