Přejít na obsah

Archiv


1. 12. 2022 Jarmark na Malé Kometě

Vánoční atmosférou dnes ožila Malá Kometa. Stánky s krásnými výrobky, cukroví, příjemná adventní nálada a hlavně rozzářené oči dětí i úsměvy všech zúčastněných na tváři doplnily tradiční předvánoční akci.

1. 12. 2022 Jarmark na Malé Kometě – výstava

29. 11. 2022 Písnička v Domově důchodců

29. 11. 2022 se dětský pěvecký sbor Písnička vydal do Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Děti svým zpěvem vytvořily vánoční atmosféru, na závěr si všichni společně zazpívali koledy.

8. 12. 2022 Zimní koncert

Předprodej vstupenek od 28. 11. 2022 na Malé i Velké Kometě

21. 11. 2022 Projektový den na Gymnáziu Ústí nad Orlicí

V pondělí 21. 11. 2022 se žáci 9. B a 9. C zúčastnili projektového dne v rámci projektu I KAP II na ústeckém Gymnáziu. Tématem chemické části byla voda. Žáci nejprve ověřili odpařením obsah rozpuštěných látek v různých druzích vod, poté porovnávali vodivost. V učebně fyziky si vyzkoušeli elektromagnetickou indukci. Konkrétně si předvedli na čem