Přejít na obsah

Archiv


13. 12. 2022 „Hrou proti AIDS“

Žáci 9. ročníku se podívali na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, kde probíhá týden preventivní aktivity “Hrou proti AIDS “. Pět stanovišť, praktické ukázky a mnoho důležitých i zajímavých informací.

15. 12. 2022 Adventní setkání sborů

Srdečně vás zveme 15. 12. 2022 od 18.00 do ZUŠ Ústí nad Orlicí, kde můžete zhlédnout střípky z muzikálu „Jak to chodí v pekle“ v podání Zlatého kličku a vánoční koncert sboru Vox coloris.

8. 12. 2022 Zimní koncert

Dne 8. 12. 2022 žáci s pedagogy ze ZŠ Komenského představili veřejnosti autorský muzikál „Jak to chodí v pekle“ podle námětu Mgr. Petry Šmídové. Hudbu složila Mgr. Dana Johanidesová, o scénář se postarala Mgr. Alena Dostálová. Večerní atmosféru v divadle doplnil dětský pěvecký sbor Písnička. Velké poděkování patří všem zúčastněným, připravili pro publikum neopakovatelný zážitek

8. 12. 2022 Krmítka pro ptáčky

Děti ze zeleného oddělení družiny myslely v tomto čase i na ptáčky a vyrobily jim dvě krásná krmítka.

5. 12. 2022 Ekocentrum Paleta Oucmanice

Dne 5. 12. 2022 se čtvrťáci zúčastnili vánočního programu v Ekocentru Paleta Oucmanice. Seznámili se s tradicemi Vánoc, vyrobili si ozdoby, prohlédli zvířata a upekli výbornou vánočku. Nakonec se přestrojili a společně vytvořili živý betlém. Adventní čas a jeho atmosféru si plně užili.