Přejít na obsah

Archiv


Atletický čtyřboj

Rok se s rokem sešel a všechny děti z prvního stupně (z „malé Komety“) se ve středu 29. září 2021 zúčastnily atletického klání. Závodily ve sprintu, středním běhu, skoku do dálky a hodu míčkem. Radost z pohybu, rozzářené tváře a pěkné počasí – to byla odměna pro všechny, kteří celou akci připravili. Velké poděkování patří

Prvňáčci ve „Wolkráči“

Ve středu 8. září se naši noví žáčci z 1. ročníků vydali na svoje první závody do Wolkerova údolí. Páťáci pro ně připravili na deseti stanovištích sportovní disciplíny s pohádkovou tematikou. Po úspěšném zvládnutí připravených úkolů pak paní Jiřina Vacková z Městské policie v ÚO připravila pro děti krátké povídání o jejich bezpečnosti. Akce se