Přejít na obsah

Kategorie: žáci


Zvolte si kategorii:

Setkání šesťáků s vyučujícími z páté třídy

Z Hnátnice, z Dlouhé Třebové, Řetové, Kerhartic a Říček se sjely paní ředitelky a učitelé (dokonce i jeden muž) na setkání se svými bývalými žáčky, které nedávno vypustili do velkého světa, do velké školy, do nového kolektivu…Děti se pro myšlenku provést po nové škole „svoji paní učitelku“, „svého pana učitele“ nadchly a pustily se do

Chemický kroužek jinak – s Gymplem

Zapojení do projektu I-KAP II V letošním školním roce navštěvují žáci naší školy chemický kroužek, který probíhá na ústeckém Gymnáziu. Je součástí projektu I-KAP II (podpora polytechnického vzdělávání). Žáci mají možnost vyzkoušet si zajímavé pokusy a pracovat s různými laboratorními přístroji, kterými je Gymnázium vybaveno. Mgr. Jana Kolářová

Ukulele jinak

Někdo suší prádlo, na “velké Kometě” sušíme ukulele . Ruku k dílu přiložily tentokrát kolegyně, protože šlo o lakování… Mgr. Dana Špindlerová

Matematické soutěže zahájeny

V úterý 2. listopadu proběhlo školní kolo Pythagoriády. Účast byla dobrovolná a celkem se do řešení úloh zapojilo 50 žáků 6. až 9. tříd. Úspěšnými řešiteli se stali: Adéla Roušarová, 6. B (13 bodů), Tomáš Kubíček, 8. C  (13 bodů) a Martina Unzeitigová, 8. A (11 bodů). Dalšího pěkného výsledku dosáhli tito žáci: Lukáš Polák, 6. B, Michaela