Přejít na obsah
Ikonka družina
družina
informace o naší družině

Družina

Školní družina při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. – 5. třídy. Budova školní družiny je spojena s I. stupněm nacházející se v pavilonu Na Štěpnici.

Účastníci zájmového vzdělávání jsou rozděleny do pěti barevných oddělení dle věku. K dispozici jim jsou tři třídy sloužící pouze pro účely školní družiny a dvě oddělení jsou součástí kmenových tříd. Pro další využití slouží tělocvična a hřiště, které je součástí areálu.

Ve výchovně vzdělávací činnosti je přihlíženo k věkovým i jiným zvláštnostem žáků a orientuje se na co nejpestřejší složení činností a pohybových aktivit. Vychovatelky tedy dále rozvíjejí schopnosti, dovednosti a nadání všech účastníků mimo školní vyučování. Umožňují jim aktivní odpočinek, relaxaci a prostřednictvím různých činností jim pomáhají rozvíjet a posilovat osobnost, sebevědomí a v neposlední řadě taky možnost prožít úspěch.

Letošní školní rok navštěvuje družinu 118 účastníků.