Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 6. – 20. 12. 2021

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne na všech školách v termínu 6. – 20. 12. 2021 testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. Testování bude probíhat obdobným způsobem jako dosud, vždy v pondělí. Žáci budou testováni v průběhu první vyučovací hodiny. Při vstupu do školy musí mít žáci na ústech roušku do doby, než se prokáže jejich negativní test. V případě pozitivního testu nebude tedy převedena do karantény celá třída. Zákonný zástupce případného pozitivně testovaného žáka bude telefonicky informován a vyzván k převzetí žáka, který do té doby vyčká v izolační místnosti. Pokud žák nebude v pondělí přítomen, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy. Testování bude probíhat prostřednictvím antigenních testů Sejoy a Genrui, dodaných školám centrálně ze zásob MŠMT ČR. Ředitel školy rozhodl, že testování se budou účastnit všichni žáci a zaměstnanci školy, bez ohledu na očkování. Ředitel si je vědom, že toto není opatření MŠMT ani MZ. Důvodem je, že přenos Covid 19 se vyskytuje u osob neočkovaných i očkovaných. Ve škole byl již jeden případ, kdy očkovaná osoba byla pozitivní. Cílem tohoto rozhodnutí je, co nejvíce eliminovat případná ohniska přenosu. Včasným podchycením zmenšujeme možnost výskytu nemoci ve škole a případnou karanténu pro žáky a pedagogy. Děkuji za pochopení a spolupráci Netestují se žáci, kteří přišli z karantény (podmíněno PCR testem) nebo v poslední době prodělali onemocnění Covid 19.


Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy

3.12.2021