Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

22. 11. a 29. 11. 2021

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne na všech školách ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. Testování bude probíhat obdobným způsobem jako v září. Žáci budou testováni v pondělí v průběhu první vyučovací hodiny. Při vstupu do školy musí mít žáci ochranu nosu a úst do doby, než se prokáže jejich negativní test. V případě pozitivního testu nebude tedy převedena do karantény celá třída. Zákonný zástupce případného pozitivně testovaného žáka bude telefonicky informován a vyzván k převzetí žáka, který do té doby vyčká v izolační místnosti. Pokud žák nebude v pondělí přítomen, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy. Testování bude probíhat prostřednictvím antigenních testů Sejoy, dodaných školám centrálně ze zásob MŠMT ČR. Ředitel školy rozhodl, že testování se budou účastnit všichni žáci a zaměstnanci školy bez ohledu na očkování. Důvodem je, že přenos Covid 19 se vyskytuje u osob neočkovaných i očkovaných. Cílem tohoto rozhodnutí je co nejvíce eliminovat případná ohniska přenosu. Včasným podchycením zmenšujeme možnost výskytu nemoci ve škole a případnou karanténu pro žáky a pedagogy. Děkuji za pochopení. Netestují se žáci, kteří přišli z karantény (podmíněno PCR testem) nebo v poslední době prodělali onemocnění Covid 19.

Mgr. Bc. Radek Škarka

ředitel školy

19. 11. 2021