Přejít na obsah
Ikonka rodiče
rodiče
informace pro rodiče

Informace o prospěchu a chování

Vážení rodiče,

v průběhu dubna nás čeká hodnocení výsledků žáků za třetí čtvrtletí a následné konzultační schůzky s rodiči. Konzultace k jednotlivým předmětům budou probíhat v těchto termínech:

I. stupeň – úterý 19. 4. 2022 15:00 – 18:00, středa 20. 4. 2022 14:00 – 17.00

II. stupeň – středa 20. 4. 2022 15:00 – 17:30, čtvrtek21. 4. 2022 15:30 – 18:00

Konzultace o prospěchu a chování se organizují formou triád (učitel, rodič, žák). Velmi uvítáme, když na konzultaci vezmete své dítě. Mimo uvedené termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, elektronické pošty. V případě, že preferujete jiný než osobní kontakt, můžete se s vyučujícím dohodnout i na jiném způsobu předání informací (telefon, online pohovor).

Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy