Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Matematický klokan 2022

Pátek 18. března 2022 se zapsal do povědomí našich žáků a pedagogů jako den konání mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Kategorie Cvrček (2. a 3. ročník) se z naší školy zúčastnilo celkem 55 žáků, kategorie Klokánek (4. a 5. ročník) 87 žáků, v kategorii Benjamin (6. a 7. ročník) řešilo příklady 107 žáků a v kategorii Kadet (8. a 9. ročník) 99 žáků.

Nejlepších výsledků za jednotlivé kategorie dosáhli tito žáci:

Cvrček: Friedlová Sára, III. A (1. místo); Šebková Vendula, III. A (2. místo); Tosecký Jakub, II. A (3. místo)

Klokánek: Škarka Eduard, V. B (1. místo); Bániková Kristýna, V. B (2. místo); Škarka Albert, V. B (3. místo)

Benjamin: Vacek Karel, VII. B (1. místo); Roušarová Adéla, VI. B (2. místo); Kristuf Robert, VI. A + Fišarová Klára, VII. B (3. místo)

Kadet: Kubíček Tomáš, VIII. C (1. místo); Sychra Tadeáš, IX. A (2. místo); Pražáková Nela, IX. A + Marenčák Adam, IX. B (3. místo)

Všem zúčastněným žákům děkujeme a těm nejúspěšnějším blahopřejeme k jejich výkonu.

RNDr. Ludmila Johnová