Přejít na obsah
Ikonka škola
škola
informace o naší škole

Nový rok 2022

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci,


máme tady nový kalendářní rok. Každý počátek roku je charakteristický tím, že píšeme nové datum a zvykáme si přepisovat jedničku na dvojku, dáváme si předsevzetí a jsme odhodláni je tentokrát opravdu plnit. Ne jinak je tomu i u naší školy.
Jaká ta naše předsevzetí jsou? Chceme, aby se u nás žákům líbilo, aby se do školy těšili a aby je vlastní vzdělávání bavilo a dávalo jim smysl. Toto je náš hlavní cíl i přes všechny kotrmelce, které nabízí dnešní doba plná rychlých změn. Minulý rok ukázal, jak škola dokáže efektivně reagovat na nejrůznější opatření, která byla v oblasti školství a vzdělávání. Důkazem toho může být tradiční Zimní koncert, který učitelé s žáky tři měsíce připravovali a který jsme byli nuceni na poslední chvíli zrušit.
Nevzdali jsme to a po celý adventní čas jsme rodičům zprostředkovávali na YouTube kanále „ZŠ Kometa“ jednotlivé části připravených vystoupení.
Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou minimálně ovlivňovány stávající pandemií. Hlavními prioritami je navázat na kvalitní výukový proces doplněný o školní akce, které se nám daří a které jsou populární u žáků i rodičů. Cílem školy je tyto činnosti neustále vylepšovat v duchu našeho vzdělávacího programu „Škola pro život“. Snahou je přibližovat výuku co nejvíce reálnému životu a skutečnosti.
Jsem hrdý na celou řadu skutečných pedagogických osobností, které na škole působí.
Vzdělávací kvality pedagoga se projevují nejen ve třídě, ale ovlivňují žáka i na jeho další životní cestě.
Do nového roku nám přeji zdraví, štěstí, ale také hodně chuti do práce a radost z dosažených výsledků.


Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy