Přejít na obsah
Ikonka žáci
žáci
rozvrhy - suplování - informace

21. 11. 2022 Projektový den na Gymnáziu Ústí nad Orlicí

V pondělí 21. 11. 2022 se žáci 9. B a 9. C zúčastnili projektového dne v rámci projektu I KAP II na ústeckém Gymnáziu. Tématem chemické části byla voda. Žáci nejprve ověřili odpařením obsah rozpuštěných látek v různých druzích vod, poté porovnávali vodivost. V učebně fyziky si vyzkoušeli elektromagnetickou indukci. Konkrétně si předvedli na čem závisí velikost indukovaného napětí a viděli, že hodnota napětí se zvyšuje s rychlostí změny magnetického pole v okolí cívky.