Přejít na obsah

Archiv


Projekt I-KAP-II

Podpora polytechnického vzdělávání- podruhé V pátek 5.listopadu se žáci 9. A zúčastnili projektového dne na ústeckém Gymnázium. V chemické laboratoři si vyzkoušeli elektrolýzu modré skalice a sestavili galvanický článek, v učebně fyziky měření proudu v roztocích a následné zpracování výsledků na PC. Žáci si projektový den velice užili Mgr. Petra Merglová

Chemický kroužek jinak – s Gymplem

Zapojení do projektu I-KAP II V letošním školním roce navštěvují žáci naší školy chemický kroužek, který probíhá na ústeckém Gymnáziu. Je součástí projektu I-KAP II (podpora polytechnického vzdělávání). Žáci mají možnost vyzkoušet si zajímavé pokusy a pracovat s různými laboratorními přístroji, kterými je Gymnázium vybaveno. Mgr. Jana Kolářová