Přejít na obsah

Archiv


Dějepis plus

Zapojení našich žáků Deváťáci v rámci celorepublikového projektu “Dějepis plus” ověřují internetovou aplikaci HistoryLab. Jejich výsledky bude zpracovávat ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů). Mgr. Veronika Vinzensová

Terezín

Deváťáci měli možnost získat další zajímavé informace k právě probíranému učivu v hodinách dějepisu. Navštívili místa, která jsou úzce spjata s naší nedávnou historií. Hezké počasí a návštěva MCDonalda byly příjemnou tečkou za vydařeným dnem. Mgr. Veronika Vinzensová

Ověřování nových učebnic historie

Žáci devátých ročníků v hodinách dějepisu pilotně ověřují budoucí učebnici pro 20. století. Pracují s aplikací HistoryLab a přemýšlejí nad badatelskými otázkami. Používají chromebooky, to vše v rámci celorepublikového projektu Dějepis plus, který zaštiťuje NPI, ÚSTR a MŠMT. Mgr. Veronika Vinzensová