Přejít na obsah

Archiv


Projekt I-KAP-II

Podpora polytechnického vzdělávání- podruhé V pátek 5.listopadu se žáci 9. A zúčastnili projektového dne na ústeckém Gymnázium. V chemické laboratoři si vyzkoušeli elektrolýzu modré skalice a sestavili galvanický článek, v učebně fyziky měření proudu v roztocích a následné zpracování výsledků na PC. Žáci si projektový den velice užili Mgr. Petra Merglová